Arb
En
ورودCat6-SFTP-SWA

Cat6-SFTP-SWA

Cat6-SFTP-SWA

این ساختار شبیه به Cat6-SFTP می باشد با این تفاوت که برای داشتن مقاومت مکانیکی بیشتر یک لایه آرمور سیم استیل بین روکش اول و دوم قرار گرفته است.