Arb
En
ورودCat5e-SFTP

Cat5e-SFTP

Cat5e-SFTP

دارای نوار پلی استر،فویل آلومینیوم و همچنین شیلد بافته شده مسی یا مس قلع اندود می باشد.