Arb
En
ورودCat5e- UTP

Cat5e- UTP

Cat5e- UTP

دارای نوار پلی استر و بدون فویل آلومینیوم می باشد.