Arb
En
ورودکابل ژله فیلد خاکی

کابل ژله فیلد خاکی

(Buried Filled Cable (BFC

کاربرد :

مورد استفاده در شبکه های زیرساخت و بین شهری در مسافت های طولانی

قابلیت دفن مستقیم در ترانشه یا زیر خاک

قابل استفاده در محیط های محافظت نشده و داکت ها

استفاده بعنوان کابل مشترکین

قابلیت دفن مستقیم

مورد استفاده بین کافو تا پست


ویژگی ها:

قابلیت تولید از 10 تا 1800 زوج سیم

قطر مس هر رشته از 0.4 تا 0.9 میلیمتر ( عموما 0.4 و 0.6 میلیمتری هستند)

دارای نوار آلومینیومی برای مسدودسازی نفوذ آب

دارای نوار استیل دندانه ای کروگیت شده برای محافظت در برابر ضربات مکانیکی

روکش از نوع پلی اتیلن (و یا سایر مواد بر اساس درخواست مشتری)