Arb
En
ورودکابل نوری میکرو

کابل نوری میکرو

Optical Micro Cable

با توجه به پیشرفت تکنولوژی FTTX و استفاده از روش فشار هوای فشرده برای وارد کردن کابل نوری داخل داکت های از پیش نصب شده،استفاده از کابل نوری با تراکم فیبر بالا در قطر کوچک بهترین راه حل می باشد که این مهم توسط کابل های Microcable محقق می شود.