Arb
En
ورودکابل نوری دراپ مهاردار

کابل نوری دراپ مهاردار

Optical Drop Cable_self Supporting

این نوع کابل جهت نصب داخلی و خارجی در پروژهای FTTH برای برقراری اتصال بین باکس توزیع به مصرف کننده کاربرد دارد.این کابل ها می تواند برای شبکه های نوری در باند های O-E-S-C-L مورد استفاده قرار گیرد.