Ar
En
Ru
ورودکابل توزیع

کابل توزیع

(Main Distribution Frame Terminating Cable(MDF

این نوع کابل ها جهت استفاده بین اتاق کابل تا اتاق MDF مورد استفاده قرار می گیرد.ساختمان کابل مشابه کابل هوایی ساده می باشد با این تفاوت که عایق و روکش آن از جنس PVC می باشد.

سیم زمین در این نوع کابل ها با روکشی از قلع پوشیده می شود و معمولاً در اندازه های 100 زوج و 200 زوج تولید می شود.

*سایر سایزهای مورد درخواست مشتری قابل تولید می باشد.