شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی (سهامی عام) در نظر دارد انواع ضایعات حاصل از فرایند تولید و اقلام مستعمل اداری و صنعتی و همچنین مقادیری قطعات مازاد یدکی چند نوع خودرو را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

از متقاضیان و علاقه مندان شرکت در مزایده دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و بازدید از اقلام فوق از سه شنبه مورخ 1396/06/07 به مدت هفت روز به آدرس صفائیه، میدان جانباز، انتهای بلوار شهید قندی واحد فروش ضایعات و اقلام مازاد کارخانه مراجعه نمایند.

ضمنا درصورت نیاز به اطلاعات ببیشتر با تلفن 38225503-035 تماس حاصل گردد.