شرکت کارخانجات تولیدی شهیدقندی در نظر دارد یک قطعه زمین صنعتی به متراژ 100200 متر مربع دارای 42 واحد مسکونی و یک سوله به متراژ 1610 مترمربع واقع در سایت غربی کارخانجات خود را به نشانی یزد انتهای بلوار شهیدقندی بفروش برساند لذا متقاضیان می توانند با واریز مبلغ 2،000،000 ریال ( دو میلیون ریال ) بحساب 2038097000 بانک تجارت شعبه شهیدقندی بنام شرکت کارخانجات تولیدی شهیدقندی از تاریخ شنبه مورخ 96/01/26 لغایت چهارشنبه 96/02/06 برای خرید اسناد و بازدید محل به آدرس ؛ یزد. صفائیه. میدان جانباز . انتهای بلوارشهیدقندی شرکت کارخانجات تولیدی شهیدقندی ساختمان اداری ، طبقه دوم ، دفتر شرکت ایساتیس ارتباطات قندی مراجعه نمایند

جهت اطلاع بیشتر می توانند با شماره تلفن 38226408 035 تماس حاصل فرمایند .