Ar
En
Ru
ورود

هفدهمین جلسه ی مجمع سالیانه ی شرکت شبکه سازان کیهان

08:54 1402/02/23

هفدهمین جلسه ی مجمع عمومی عادی سالیانه ی شرکت شبکه سازان کیهان از زیر مجموعه های کارخانجات تولیدی شهید قندی در روز دوشنبه 18 اردیبهشت 1402 با حضور جناب آقای یحیوی نماینده ی محترم شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، جناب آقای صابری منش نماینده ی حسابرس مستقل و بازرس اصلی، به ریاست جناب آقای دکتر محمدجواد عسکری مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی برگزار شد.

در این جلسه پس از تعیین هیأت رئیسه مجمع، گزارش عملکرد هیأت مدیره شرکت شبکه سازان کیهان توسط آقای مهندس جهدکاران مدیرعامل این شرکت ارائه گردید.

در این گزارش ابتدا فراز هایی از اقدامات کلی انجام شده من جمله تکمیل پروژه های نا تمام سنوات قبل و انجام پروژه های جدید، فروش کابل، تجهیز و راه اندازی بخش خرده فروشی کابل و... تشریح گردید.

در ادامه ی این جلسه صورت های مالی عملکرد سال مالی منتهی به 1401/12/29 مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

پس از آن نماینده ی حسابرس مستقل، گزارش بررسی و نتایج حسابرسی صورت های مالی شرکت را قراعت فرمودند که ضمن بحث های لازم برای هریک از موارد ذکر شده تصمیماتی اتخاذ گردید.

درپایان مؤسسه ی حسابرسی هادی حساب تهران بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و مؤسسه ی خدمات داریا روش بعنوان حسابرس مستقل و بازرس علی البدل انتخاب و نیز روزنامه ی اطلاعات همچنان بعنوان روزنامه ی کثیر الانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت تعیین شدند.

not found

not found

not found

not found

not found