Ar
En
Ru
ورود

بازدید خانم Zeng مدیرعامل شرکت چینی LCMCEEC از کارخانه و دیدار با مدیرعامل

12:15 1402/01/30

صبح امروز مورخ 1402/1/30 کارخانه شهید قندی میزبان مدیر عامل شرکت LCMCEEC به همراه مشاوران بود

در این بازدید خانم Zeng به همراه هیئت همراه با دکتر عسکری مدیرعامل شرکت نیز دیدار کردند و پیرامون احداث مزرعه خورشیدی به توافقات اولیه رسیدند و از برنامه های آتی می توان همکاری در پروژه تولید تار نوری را نام برد.


not found


not found

not found


not found


not found