Ar
En
Ru
ورود

آگهی مزایده عمومی شماره 2-م-ع/ 1401 شرکت شهید قندی

10:00 1401/08/30

شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی (سهامی عام) به شماره ثبت 54309 و شناسه ملی 10100994352 در نظر دارد ، بخشی از امالک خود را به صورت نقدی و از طریق مزایده عمومی و براساس قیمت پایه و با وضعیت موجود به فروش رساند، کلیه امالک واقع در شهرستان مشهد (استان خراسان رضوی) می باشند.

متقاضیان محترم برای اطالع از مفاد و دریافت اسناد شرکت در مزایده می توانند از روز دوشنبه مورخ 30/08/1401 لغایت سه شنبه مورخ 08/09/1401 به سایت این شرکت به نشانی com.sgccir.www مراجعه و تا ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 09/09/1401 پیشنهادات (پاکت های الف، ب، ج) خود را به نشانی های زیر تحویل نمایند:

تهران: سعادت آباد، خیابان حق طلب غربی(26 ، )پالک 49 ، طبقه 2 ،دفتر مرکزی شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی.

مشهد: بلوار شهید قرنی، شهید قرنی 34 ،مجتمع فیروزه فاز 5 ،ساختمان مریم، دفتر شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شم اره تلفن : 9 -88565690 -021 داخلی (1018 )سرکارخانم حاصلی در تهران و در شهرستان مشهد به جهت بازدید املاک (با هماهنگی قبلی) با جناب آقای خواجوی به شماره 09156000793 تماس حاصل فرمایند.


https://uupload.ir/view/downloads_l4hn_(1)_p5ez.rar/