Ar
En
Ru
ورود

آگهی مزایده املاک مرحله دوم

08:27 1401/02/31

شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی در نظر دارد یکی از املاک متعلقه واقع در شهر تهران منطقه 12 شهرداری (حوزه میدان امام حسین-خیابان مازندران) را با موقعیت تجاری-صنعتی از طریق مزایده به فروش برساند.

لذا در صورت تمایل جهت حضور در مزایده از روز یکشنبه مورخ 1401/03/01 لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1401/03/11 جهت دریافت اسناد مزایده به دفتر مرکزی شرکت به آدرس: تهران-سعادت آباد- خیابان حق طلب غربی(26) پلاک 49- طبقه دوم مراجعه و پس از تکمیل اسناد پاکتها را تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1401/03/11 به ادرس فوق الذکر ارسال نمایید.

از متقاضیان درخواست می گردد جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88566899 تماس حاصل نموده و نسبت به دریافت اسناد مربوطه اقدام نمایند.


معاونت بازرگانی


شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی