اطلاعیه مهم

به اطلاع سهامداران عزیز میرساند که با عنایت و مشیت الهی انتظارها به سررسید و قرارداد مجموعه منحصر به فرد و بی نظیر گردشگری، تجاری، تفریحی در بلوار شهید قندی، صفائیه شهر تاریخی یزد در زمینی به متراژ 23/209 متر مربع با مشارکت شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی (با 11/2% سهم مشارکت) و شهرداری یزد ( با 16/7% سهم مشارکت) و شرکت گروه شرکت ساخت و ساز بین المللی بیشمار با(72/1% سهم مشارکت) جمعا به مبلغ 2.841 میلیارد ریال سرمایه گذاری با زیر بنای 103/550 متر مربع منعقد و زمین نیز طی صورت جلسه جهت طراحی و اجراء تحویل مجری گردید و برابر جدول زمانبندی انشاءا... ظرف مدت 5 سال به بهره برداری خواهد رسید.

مشارکت شرکت شهید قندی در پروژه ارگ یزد

پیش بینی میگردد با بهره برداری از این پروژه یک تحول عظیمی در منطقه از نظر اقتصادی و تفریحی شهر تاریخی یزد ایجاد خواهد شد و این پروژه یکی از افتخارات شهر یزد خواهد بود.