مراسم معارفه مدیریت محترم عامل جدید شرکت، جناب آقای مهندس حمیدرضا قدری، در تاریخ ۹۷/۰۶/۰۶ با حضور ریاست محترم هیئت مدیره جناب آقای دکتر اکبر طاقداریان، اعضاء محترم هیات مدیره، مدیران محترم عامل شرکتهای تابعه و مدیریت محترم کارخانه و جمعی از مدیران محترم سازمان در محل کارخانه این شرکت برگزار گردید.