نظر به اهمیت و کارکرد نظام­های رتبه­ بندی علمی و عادلانه در بهبود محیط کسب و کار و لزوم بکارگیری آنها در فراهم­ آوری بسترهای لازم برای توسعه پایدار روابط تجاری و اقتصادی داخلی و خارجی ، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به ارزیابی سالیانه عملکرد فعلان اقتصادی اقدام می نماید که بر اساس ارزیابی عملکرد شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی منتهی به ۳۰ مهر سال ۱۳۹۶، امتیاز ۸۲/۵ از ۱۰۰ و رتبه زرین یک ستاره کسب گردید .شایان ذکر است رتبه شرکت در میان ۱۵۰۰ شرکت بررسی شده ، ۶۳ و در صنعت سیم و کابل رتبه ۱ می باشد.

لوح زرین یک ستاره فرآیند رتبه بندی کارت بازرگانی