تطبیق کابل

تستخدم هذه الکیبلات بشکل ثابت فی شبکات توزیع الکهرباء  فی الأرض داخل القنوات و فی منشآت داخل المبنی و فی المیاه  فی أماکن لا تتعرض الکابلات بالإصابات المیکانیکیة و هذه الکابلات بقائها أکثر بالنسبة إلی NYY بسبب عازلیة XLPE و من الممکن إنتاج هذه الکابلات بإستخدام ألومینیوم وفق معاییر ISIRI3084

 

کابل المواصفات الفنیة

محدوده دماییولتاژ نامیولتاژ آزموناستاندارد مرجع کد کابل
- 30 c تا 90 c+0.6 /1KV3.5 KV (AC)ISIRI 3569-1 -IEC 60502-1N2XY
N2X2Y

هیکل کابل

۱CU/XLPE /PVC 
CU/ XLPE /PE

۲جنس و کلاس هادی :  مس آنیل شده کلاس 1 (مفتولی ) ، کلاس 2 ( نیمه افشان ) یاکلاس 5 ( افشان )مطابق استاندارد ملیISIRI3084

۳جنس عایق :  آمیزهXLPE

۴رنگ بندی عایق : مطابق درخواست مشتری

۵جنس روکش :  آمیزه PVC   نوع ST 1 و یاآمیزهHDPE

۶رنگ روکش : مشکی