کاربرد کابل

برای استفاده در ارتباطات و سیستم های کنترلی و یا ارتباط و اتصال داخلی ماشین ها و تجهیزات HF از این نوع کابل استفاده می شود.

کابل کواکسیال JIS- C 3501 type

مشخصات فنی کابل

                B.S: Bare copper

C.C.S: Copper coated Steel

Cable Type Inner Conductor-Insulation ThicknessBraidJacket ThicknessOverall DiameterImpedance (10MHz)Nominal Attenuation (10MHzConductor Resistance 20°C Max.
MaterialNo./mmmmC/N/mmmmmmdB/kmΩ/km
1.5C-2VC.C.S.1/0.260.6716/5/0.10.42.9±0.1075±396968
2.5C-2VB.C.1/0.41.0016/6/0.1270.53.9±0.1075±352145
3C-2VB.C.1/0.51.3016/7/0.1270.85.4±0.1575±34291.4
5C-2VB.C.1/0.82.0516/9/0.140.97.4±0.1575±32735.9
7C-2VB.C.7/0.4053.0524/7/0.18110.3±0.2075±32220.7
10C-2VB.C.7/0.53.9524/9/0.161.513.0±0.2075±31813.1
1.5D-2VB.C.7/0.180.5316/5/0.10.42.9±0.1050±385110
2.5D-2VB.C.1/0.80.9516/7/0.120.54.3±0.1050±34535.9
3D-2VB.C.7/0.321.0016/6/0.120.85.3±0.1550±34633.3
5D-2VB.C.1/1.41.7024/7/0.120.97.3±0.1550±32711.7
8D-2VB.C.7/0.82.7024/8/0.161.211.1±0.2050±3205.13
10D-2VB.C.1/2.93.4024/10/0.21.213.1±0.2050±3142.67
conductorSolid or Stranded bare copper, or copper clad steel conductor
InsulationTransparent PE insulation
shieldAluminum Mylar longitudinal shield or
Bare copper wire braided shield, more than 95% coverage
SheathColorPVC jacket

ساختار کابل

۱conductor

۲PE insulation

۳braid shield

۴jacket