کاربرد کابل

برای استفاده در ارتباطات و سیستم های کنترلی و یا ارتباط و اتصال داخلی ماشین ها و تجهیزات HF از این نوع کابل استفاده می شود.

کابل کواکسیال JIS- C 3501 type

مشخصات فنی کابل

conductorSolid or Stranded bare copper, or copper clad steel conductor
InsulationTransparent PE insulation
shieldAluminum Mylar longitudinal shield or
Bare copper wire braided shield, more than 95% coverage
SheathColorPVC jacket

                B.S: Bare copper

C.C.S: Copper coated Steel

Cable Type Inner Conductor-Insulation ThicknessBraidJacket ThicknessOverall DiameterImpedance (10MHz)Nominal Attenuation (10MHzConductor Resistance 20°C Max.
MaterialNo./mmmmC/N/mmmmmmdB/kmΩ/km
1.5C-2VC.C.S.1/0.260.6716/5/0.10.42.9±0.1075±396968
2.5C-2VB.C.1/0.41.0016/6/0.1270.53.9±0.1075±352145
3C-2VB.C.1/0.51.3016/7/0.1270.85.4±0.1575±34291.4
5C-2VB.C.1/0.82.0516/9/0.140.97.4±0.1575±32735.9
7C-2VB.C.7/0.4053.0524/7/0.18110.3±0.2075±32220.7
10C-2VB.C.7/0.53.9524/9/0.161.513.0±0.2075±31813.1
1.5D-2VB.C.7/0.180.5316/5/0.10.42.9±0.1050±385110
2.5D-2VB.C.1/0.80.9516/7/0.120.54.3±0.1050±34535.9
3D-2VB.C.7/0.321.0016/6/0.120.85.3±0.1550±34633.3
5D-2VB.C.1/1.41.7024/7/0.120.97.3±0.1550±32711.7
8D-2VB.C.7/0.82.7024/8/0.161.211.1±0.2050±3205.13
10D-2VB.C.1/2.93.4024/10/0.21.213.1±0.2050±3142.67

ساختار کابل

۱conductor

۲PE insulation

۳braid shield

۴jacket