کاربرد کابل

Optical Self Supporting Aerial Cable Double Jacket

برای حفاظت از کابل نوری مهاردارهوایی در مناطقی که احتمال تیراندازی توسط شکارچیان وجود داشته باشد در ساختار کابل از نوار فولادی روکش دار به صورت دندان اره ایی استفاده می شود.

این کابل دارای یک محافظ نوار استیل دندان اره ایی با روکش پلیمری (کروگیت) می باشد.

براساس نیازمتقاضی، سایرساختارهای کابل نیز قابل تولید می باشد.

مشخصات فنی کابل

Parameter1x42x41x62x6
Number of tubes1212
Number of filler5454
Number of optical fibers48612
Diameter of the Central Strength Member (mm)2.52.52.52.5
Allowed Pulling Force (N)10000 to 1600010000 to 1600010000 to 1600010000 to 16000
Aprox. outer diameter (mm)16161616
Approx. weight (kg / km)310310310310

ساختار کابل

۱عنصر مقاوم مرکزی

۲روکش عنصر مقاوم (در صورت نیاز)

۳نخ جاذب رطوبت

۴فیبر نوری

۵لوزتیوب

۶ژله سرد

۷فیلر (در صورت نیاز)

۸نوار جاذب رطوبت

۹عناصر تقویت کننده میانی

۱۰روکش داخلی

۱۱آرمور

۱۲روکش بیرونی

۱۳وب

۱۴مسنجر


دانلود فایل راهنما