کاربرد کابل

این نوع کابل در شبکه های مخابراتی برای کابل مشترکین  و به صورت دفن مستقیم در زیر خاک مورد استفاده قرار می گیرد. این کابل در سایزهای 10 زوج تا 1800 زوج  بسته به کاربرد و نیاز مشتری قابل تولید می باشد.

این نوع کابل ها معمولا از کافو تا پست نصب شده و قطر هادی آن عموما 0.4mm و 0.6mm می باشد.

*سایرسایزهای مورد درخواست مشتری قابل تولید می باشد.

ساختار کابل

۱هادی (مس)

۲عایق

۳ژله گرم

۴نوار پلی استر

۵نوار آلومینیم

۶روکش داخلی

۷آرمور

۸روکش خارجی


دانلود فایل راهنما