کاربرد کابل

 در این ساختار دو فیبر نوری که هر کدام با تایتبافر از نوع PVC و با رنگ مشخص کنار هم قرار می گیرند و به وسیله آرامید یا گلاسیارن تقویت می شوند و در نهایت به وسیله روکش پلیمریPVC و یا LSZH روکش می شوند.

 

ساختار کابل

۱optic fiber

۲tight buffer coating

۳aramid/fiber glassyarn

۴PVC/LSHZ