کاربرد کابل

 این کابل برای اتصال داخلی باکس توزیع به دستگاه های وصل شده به شبکه (کامپیوتر، دوربین و..)  مورد استفاده قرار می گیرد. این کابل جهت کاربرد های داخلی و خارجی شامل انشعابات بین ساختمانی  داخل داکت و انشعابات داخلی ساختمان بسیار مناسب می باشد


این کابل دارای فیبرهای تایتبافر از نوع VC می باشد که به وسیله آرامیدیارن تقویت فیزیکی شده است. در این کابل هیچ عنصر فلزی به کار برده نمی شود و ساختار نهایی بنا به کاربرد و نیاز مشتری باپلیمرPCV یا LSZH روکش می شود.

 

مشخصات فنی کابل

Minimum Bending RadiusUnder installation: 20×OD
During operation: 10×OD
Temperature Range:Operating Temperature Range: -40℃ to +70℃
Storage Temperature Range: -50℃(-58℉) to +70℃(+158℉)
Maximum Compressive Load:2000N
Repeated Impact:2.9 N.m (J) 3×2 impacts
Twist (Torsion):180×10 times, 125×OD
Cyclic Flexing:25 cycles for armored and 100 cycles for un-armored cables.
Crush Resistance:1485N/cm (850lb/in)
Fiber CountNominal Weight (kg/km)Nominal Outer Diameter (mm)Maximum Pulling Load Installation (N)Maximum Pulling Load In Service (N)
2-626.05.01000290
8-1250.07.51425500
14-24140.013.52670890
26-36200.016.544481490
38-48300.01844481490

ساختار کابل

۱optic fiber

۲tight buffer coating

۳dielectric strength member

۴optional ripcord

۵PVC/LSHZ