این نوع کابل جهت نصب داخلی و خارجی در پروژه های FTTH برای برقراری اتصال بین باکس توزیع به مصرف کننده کاربرد دارد. این کابل ها می تواند برای شبکه های نوری در باند های O-E-S-C-L مورد استفاده قرار گیرد.

 در این کابل تعداد 1 تا 4 عدد فیبر در مرکز قرار  می گیرد و دو عدد عنصر مقاوم به صورت موازی با فیبر ها در دو طرف قرار می گیرد و مجموعه بسته به  کاربرد و درخواست مشتری با پلیمرPCV یاLSZH روکش می شود. از آنجایی که سطح مقطع کابل به صورت عدد 8 لاتین است این کابل به Figure 8 type Drop cable مشهور است. برای کاربرد خارج از ساختمان این کابل دارای سیم مهار نیز می باشد.

مشخصات فنی کابل

fiber core2 ~ 8
Cable Dimension(mm)2.0×5.0 2.0×5.6
Cable Weight(kg/km)20-21
Max Load (N) Long Term60
Max Load (N) Short Term120
Bending Radius(CM) Dynamic30
Bending Radius(CM) Static15
Fiber Type(core/cladding dimension)G652D/G657
Fiber ModeSMF
Wavelength1310/1550(nm)
Max Attenuation (dB/km)0.45/0.30
AVG Attenuation (dB/km)0.40/0.25
Storage Operating Temperature (°C)-20 ~ +60