کاربرد کابل

این نوع کابل ها جهت استفاده بین اتاق کابل تا اتاق MDF مورد استفاده قرار می گیرد. ساختمان کابل مشابه کابل هوایی ساده می باشد با این تفاوت که عایق و روکش آن از جنس PVC می باشد.

سیم زمین در این نوع کابل ها با روکشی از قلع پوشیده می شود و معمولا در اندازه های 100 زوج و 200 زوج تولید می شود.

*سایرسایز های مورد درخواست مشتری قابل تولید می باشد.

ساختار کابل

۱هادی (مس)

۲عایق

۳نوار پلی استر

۴سیم تخلیه

۵فویل آلومینیم

۶روکش بیرونی