کاربرد کابل

این نوع کابل های کنترل جهت نصب ثابت در زیر زمین تاسیسات داخلی و خارجی ساختمان در بتون و در آب که امکان صدمات مکانیکی به کابل وجود ندارد به کار می روند.

مشخصات فنی کابل

محدوده دماییولتاژ نامیولتاژ آزموناستاندارد مرجع کد کابل
- 30 c تا 70 c+0.6 /1KV3.5 KV (AC)ISIRI 3569-1 -IEC 60502-1NYY-J
NYY-JZ

ساختار کابل

۱CU/PVC /PVC

۲جنس و کلاس هادی : مس آنیل شده کلاس 1 (مفتولی ) ، کلاس 2 ( نیمه افشان )مطابق استاندارد ملیISIRI3084(IEC  60228)60228)

۳جنس عایق :  آمیزهPVC    نوع A

۴رنگ بندی عایق :  تا پنج رشته سیم با رنگ یا رشته های شماره دار و بیشتر از پنج رشته سیم با رشته های شماره دار . برای تعداد سه رشته سیم یا بیشتر ، رشته سیم ارت با رنگ سبز و زرد آخرین رشته در لایه بیرونی می باشد .

۵جنس روکش میانی: PVC

۶جنس روکش : آمیزهPVC    نوع ST 1

۷رنگ روکش : مشکی