کاربرد کابل

این نوع کابل ها برای استفاده در تابلو های فرمان، در مکانهایی در آن ها وجود دارد مناسب می باشند.

مشخصات فنی کابل

محدوده دماییولتاژ نامیولتاژ آزموناستاندارد مرجع کد کابل
+5 c تا 40c+300 /500V2 KV (AC)ISIR607-7-IEC 60227-7ISIR(607)74
IEC 60227
HO5VC4V-F
NYSLCY
NYSLYCY

ساختار کابل

۱CU/PVC/CUB/PVC

۲جنس و کلاس¬هادی :  مس آنیل شده کلاس 5 (افشان ) مطابق استاندارد ملیISIRI3084(IEC  60228)

۳جنس عایق :  آمیزهPVC    نوع D

۴رنگ بندی¬عایق :  تا پنج رشته سیم با رنگ یا رشته های شماره دار و بیشتر از پنج رشته سیم با رشته های شماره دار . برای تعداد سه رشته سیم¬ یا بیشتر ، رشته سیم¬ ارت با رنگ سبز و زرد آخرین رشته در لایه بیرونی می باشد .

۵جنس روکش میانی :  آمیزهPVC  نوع ST5 (در صورت درخواست مشتری ، می توان به جای روکش میانی از یک لایه میانی نوار پلی استر استفاده کرد)

۶جنس شیلد : مس ساده یا قلع اندود

۷جنس روکش : آمیزهPVC    نوع ST 5

۸رنگ روکش : مشکی و طوسی