کاربرد کابل

کاربرد: این نوع سیم جهت نصب ثابت به عنوان سیم های رابط در داکت های زیرزمینی؛ ماشین آلات ؛ تابلوهای فرمان و تجهیزات کنترلی به کار می رود

مشخصات فنی کابل

محدوده دماییولتاژ نامیولتاژ آزموناستاندارد مرجع کد سیم
-30 c تا 70c+300 /500V هادی های تا سطح مقطع 1mm2
450/750 V هادی با سطح مقطع بزرگتراز1mm2
2 KV (AC) H05V-U
2.5 KV (AC) H07V-U
2.5 KV (AC) H07V-R
ISIR607-3-IEC 60227-3ISIR(607)01
IEC 60227 (H05v - U)
IEC60227 (H07v - U)
IEC 60227 (H07v - R)
NYA

ساختار کابل

۱CU/PVC

۲جنس و کلاس¬هادی :  مس آنیل شده کلاس 1 (مفتولی ) برای هادی های تا سطح مقطع 16mm2  و کلاس 2( نیمه افشان) برای کلیه سایزها، مطابق استاندارد ملیISIRI3084(IEC  60228)

۳جنس عایق :  آمیزهPVC    نوع C

۴رنگ بندی¬عایق :  مطابق درخواست مشتری


دانلود فایل راهنما دانلود فایل راهنما