کاربرد کابل

این نوع کابل ها در زیریا روی گچ ،روی دیوار های آجری و بتونی و در محیط های خشک­یا مرطوب به کار می روند  اما برای­ بکارگیری در بتون مسطح یا فشرده مناسب نیست .

مشخصات فنی کابل

محدوده دماییولتاژ نامیولتاژ آزموناستاندارد مرجع کد کابل
- 30 c تا 70 c+300 /500V2 KV (AC)ISIR607-4-IEC 60227-4ISIR(607)10
IEC 60227
HO5VC4V-R
H05VV-U
NYM

ساختار کابل

۱CU/PVC/PVC

۲جنس و کلاس¬هادی : مس آنیل شده کلاس1 (مفتولی ) برای هادی های تا سطح مقطع 16mm2 و کلاس 2( نیمه افشان) برای کلیه سایزها، مطابق استاندارد ملیISIRI3084(IEC  60228)

۳جنس عایق :  آمیزهPVC    نوع C

۴رنگ بندی¬عایق :  :  مطابق استاندارد (IEC  60227-1) ISIRI607-1

۵جنس فیلر : PVC

۶جنس روکش بیرونی :  آمیزهPVC   نوع ST4

۷رنگ روکش : مشکی و طوسی