کاربرد کابل

این نوع کابل ها جهت توزیع برق در شبکه های مشترکین، پست های برق و سیستم برق خیابان ها استفاده می شوند. کاربرد این کابل ها در فضای باز، زیرزمین, درآب, تاسیسات و داکت ها مجاز می باشد. هادی های هم مرکزاین نوع کابل ها را  می توان به عنوان هادی زمین و یا شیلد به کار برد.

مشخصات فنی کابل

محدوده دماییولتاژ نامیولتاژ آزموناستاندارد مرجع کد کابل
- 30 c تا 70 c+0.6 /1KV3.5 KV (AC)ISIRI 3569-1 -IEC 60502-1NYCY
NYCWY

ساختار کابل

۱CU/PVC /PVC 
CU/PVC/CWS/CTS /PVC

۲جنس و کلاس هادی : مس آنیل شده کلاس 1 (مفتولی ) ، کلاس 2 ( نیمه افشان )مطابق استاندارد ملیISIRI3084(IEC  60228)

۳جنس عایق :  آمیزهPVC    نوع A

۴رنگ بندی عایق :  تا پنج رشته سیم با رنگ یا رشته های شماره دار و بیشتر از پنج رشته سیم با رشته های شماره دار . برای تعداد سه رشته سیم یا بیشتر ، رشته سیم ارت با رنگ سبز و زرد آخرین رشته در لایه بیرونی می باشد .

۵جنس روکش میانی: PVC

۶لایه هم مرکز ( کنسانتریک) : مفتول های مسی و یاترکیب مفتول و نوار مسی

۷جنس روکش :  آمیزه PVC   نوع ST 1

۸رنگ روکش : مشکی