کاربرد کابل

این نوع کابل برای تامین برق جهت نصب ثابت در زیرزمین ، داکت ها ،تاسیسات داخل ساختمان ، داخل آب و در فضای باز که امکان صدمات مکانیکی به کابل وجود ندارد قابل استفاده هستند . همچنین این نوع کابل ها را میتوان با آلومینیوم یا آلومینیوم آلیاژی ، مطابق استاندارد ملی ISIRI3084 نیزتولید کرد.

مشخصات فنی کابل

محدوده دماییولتاژ نامیولتاژ آزموناستاندارد مرجع کد کابل
- 30 c تا 70 c+0.6 /1KV3.5 KV (AC)ISIRI 3569-1 -IEC 60502-1NYY-O
NYY-J

ساختار کابل

۱CU/PVC/PP/PVC

۲جنس و کلاس هادی :  مس آنیل شده کلاس 1 (مفتولی ) و کلاس 2 ( نیمه افشان ) ،  یاکلاس 5 (افشان) ، مطابق استانداردملیISIRI3084(IEC  60228)

۳جنس عایق :  آمیزهPVC    نوع A

۴رنگ بندی عایق: مطابق درخواست مشتری

۵جنس روکش میانی  : برای مقاطع گرد به صورت روکش  PVC اکسترود شده و برای مقاطع سکتور به صورت نوار پلی پروپیلن (PP)

۶جنس روکش:  آمیزهPVC   نوع ST 1

۷رنگ روکش : مشکی


دانلود فایل راهنما