کاربرد کابل

این نوع کابل ها برای توزیع برق به صورت نصب ثابت در زیرزمین درداکت ها تاسیسات داخل ساختمان درآب و فضای آزاد که امکان صدمات مکانیکی به کابل وجود ندارد به کار می روند به دلیل عایق XLPE این کابل دوام بیشتری نسبت به NYY دارد. همچنین این نوع کابل ها را می توان با آلومینیوم یا آلومینیوم آلیاژی مطابق استاندارد ملیISIRI3084 نیزتولید نمود.

مشخصات فنی کابل

محدوده دماییولتاژ نامیولتاژ آزموناستاندارد مرجع کد کابل
- 30 c تا 90 c+0.6 /1KV3.5 KV (AC)ISIRI 3569-1 -IEC 60502-1N2XY
N2X2Y

ساختار کابل

۱CU/XLPE /PVC 
CU/ XLPE /PE

۲جنس و کلاس هادی : 
 مس آنیل شده کلاس 1 (مفتولی ) ، کلاس 2 ( نیمه افشان ) یاکلاس 5 ( افشان )مطابق استاندارد ملیISIRI3084

۳جنس عایق :  آمیزهXLPE

۴رنگ بندی عایق :  مطابق درخواست مشتری

۵جنس روکش میانی:برای مقاطع گرد به صورت روکش  Pvcاکسترود شده و برای مقاطع سکتور به صورت نوار پلی پرو پپلن(PP)

۶جنس روکش :  آمیزه PVC   نوع ST 1 و یاآمیزهHDPE

۷رنگ روکش : مشکی