این نوع کابل برای تامین برق جهت نصب ثابت در زیرزمین ، داکت ها ،تاسیسات داخل ساختمان ، داخل آب و در فضای باز که امکان صدمات مکانیکی به کابل وجود ندارد قابل استفاده هستند . همچنین این نوع کابل ها را میتوان با آلومینیوم یا آلومینیوم آلیاژی ، مطابق استاندارد ملیISIRI3084  نیز تولید کرد .

مشخصات فنی کابل

محدوده دماییولتاژ نامیولتاژ آزموناستاندارد مرجع کد کابل
- 30 c تا 70 c+0.6 /1KV3.5 KV (AC)ISIRI 3569-1-IEC 60502-1NYY

دانلود فایل راهنما