کاربرد کابل

این نوع سیم جهت نصب ثابت به عنوان سیم های رابط در داکت های زیرزمینی؛ ماشین آلات ؛ تابلوهای فرمان و تجهیزات کنترلی به کار می رود.

 

مشخصات فنی کابل

محدوده دماییولتاژ نامیولتاژ آزموناستاندارد مرجع کد سیم
برای نصب ثابت -30 c تا 70c+
برای نصب قابل انعطاف -5 c تا 70c+
300 /500V هادی های تا سطح مقطع 1mm2
450/750 V هادی با سطح مقطع بزرگتراز1mm2
2 KV (AC) H05V-K
2.5 KV (AC) H07V-K
ISIR607-3-IEC 60227-3ISIR(607)06& ISIR(607)02
IEC 60227- (H05V-K)
IEC 60227- (H07V-K)
NYAF

ساختار کابل

۱CU/PVC

۲جنس و کلاس¬هادی :  مس آنیل شده کلاس5 (افشان ) ، مطابق استاندارد ملیISIRI3084(IEC  60228)

۳جنس عایق :  آمیزهPVC    نوع C

۴رنگ بندی¬عایق :  مطابق درخواست مشتری


دانلود فایل راهنما دانلود فایل راهنما