کاربرد کابل

این نوع کابل در تاسیسات داخل ویا خارج ساختمان به صورت نصب ثابت در زیر زمین در داکت ها و به صورت کلی درجایی که نیاز به محافظت زیاد وجود دارد مورد استفاده قرار می گیرد . همچنین این نوع کابل ها را میتوان با آلومینیوم یا آلومینیوم آلیاژی ، مطابق استاندارد ملی ISIRI3084  نیزتولید کرد .

مشخصات فنی کابل

محدوده دماییولتاژ نامیولتاژ آزموناستاندارد مرجع کد کابل
- 30 c تا 70 c+0.6 /1KV3.5 KV (AC)ISIRI 3569-1 -IEC 60502-1NYRY
NYBY

ساختار کابل

۱CU/PVC/Bd/SWA/PVC
CU/PVC/Bd/DTA/PVC

۲جنس و کلاس هادی :  مس آنیل شده کلاس 1 (مفتولی ) و کلاس 2 ( نیمه افشان ) ،  یاکلاس 5 (افشان) ، مطابق استاندارد ملیISIRI3084(IEC  60228)

۳جنس عایق :  آمیزهPVC    نوع A

۴رنگ بندی عاق: مطابق با  در خواست مشتری

۵جنس روکش میانی: PVC

۶آرمور : مفتول یا نوار از جنس فولاد گالوانیزه یا آلومینیوم

۷جنس روکش:  آمیزهPVC   نوع ST 1

۸رنگ روکش : مشکی