نام شرکت

نوع فعالیت

زمینه فعالیت

استان فعالیت

شماره تماس

پیشرو سهند شرق

عاملیت فروش عادی

کابل مخابراتی

خراسان رضوی

05137058754