اعضاء هیات مدیره:

مهندس حمیدرضا قدری ( مدیر عامل و عضو هیات مدیره )
دکتر اکبر طاقداریان اردکان ( رئیس هیات مدیره )
مهندس سید جلال الدین رضوانی نژاد ( نائب رئیس هیات مدیره )
مهندس عبدالرضا دستا