اعضاء هیات مدیره:

مهندس سید جلال الدین رضوانی نژاد (مدیر عامل و  نائب رئیس هیات مدیره)
مهندس سید مفتاح الدین فیروزآبادی (رئیس هیات مدیره)
مهندس جلیل ذاکری نیا
مهندس عبدالرضا دستا
مهندس حمزه وکیلی

 

مشاهده روزمه مدیر عامل