(کیفیت،  زیست محیطی،  ایمنی و بهداشت شغلی)
(تنوع تولید باکیفیت و قابل رقابت با هدف نفوذ گسترده در بازارهای هدف)

     شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی با تکریم مشتری در جهت تامین نیازهای گسترده به انواع کابلهای مخابراتی و انواع سیم وکابل برق ، ضمن رعایت قوانین و  مقررات  و در جهت حفاظت از محیط زیست،  استقرار سیستمهای تولید کیفی ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت شغلی را به  عنوان  اولویت‌ های نظام مدیریتی خود  تلقی مینماید و تولید با کیفیت و متنوع بر اساس نیاز  مشتریان در تمام  دنیا و  ارائه  خدمات فنی و  مهندسی و حصول آرمان " بهبود مستمر کیفیت وخدمات"  را سر لوحه فعالیتهای خود قرارداده و جهت حفظ جایگاه ارزشمند ومعتبر خود درصنعت سیم وکابل کشور ، مطالعات‌ و اقدامات لازم را برای پوشش کامل زیر ساختهای ارتباطی را انجام میدهد .
به منظور بهبود کیفیت‌ و کمیت محصولات تولیدی و شرایط زیست‌ محیطی و ایمنی به عنوان اقدام انسانی ، اسلامی و قانونی در راستای تحقق اهداف ملی و بین المللی ، با انتخاب سیستم‌های استاندارد مدیریت کیفیت ، زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی  بر اساس استانداردهای ISO 9001  , :ISO 14001 ، 18001 OHSAS  ویرایش مستقر به عنوان الگوی مدیریتی ، خط مشی کیفیت ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت شغلی خود را بشرح ذیل اعلام می‌نماید :

•    تبعییت از قوانین و الزامات زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی مرتبط با فرایند شرکت.

•    حفظ کیفیت محصولات و بهبود فضای کسب و کار با در نظر گرفتن الزامات سیستم مدیریت کیفیت و زیست محیطی با اتکا به نظرات و پیشنهادها به منظور بهبود مستمر و کنترل فرایند ها بر اساس ارزش افزوده .

•    ساماندهی و بهبود منابع انسانی ازطریق آموزش، امنیت شغلی،بالا بردن سطح ایمنی وبهداشت وایجاد انگیزش در کارکنان در جهت تحقق اهداف سازمان،توسعه مشارکت،فراهم سازی محیط مناسب کاری،نوآوری وکار آفرینی .

•    با توسعه و تنوع محصول در جهت افزایش نفوذ در بازارهای داخلی و خارجی برای به دست آوردن حد اکثر فروش ، ایجاد سودآوری ، پایش ریسک و فرصتهای درون سازمانی و برون سازمانی .

•    بهینه سازی مصرف انرژی واستفاده از انرژی های نو .

•    رعایت الزامات استاندارد های کیفی و زیست محیطی مربوطه به منظور کسب رضایت مندی مشتریان و ذی نفعان و تحقق بهبود مستمر در جهت توسعه همکاریهای بلند مدت

•    سرمایه گذاری ، تخصیص منابع ومدیریت بهینه منابع در جهت حد اکثر سود آوری وکاهش هزینه با رقابت سالم . حفظ و افزایش اعتبار واعتماد شرکت در سطح بازارهای داخلی و صادراتی .

•    تقویت بنیه فنی و تخصصی شرکت در راستای گسترش و تقویت استاندارد سازی واستقرار نظام های مدیریتی معتبر واخذ گواهینامه های مربوطه .