نام شرکت

نوع فعالیت

زمینه فعالیت

استان فعالیت

شماره تماس

بارز هلیل

نماینده رسمی

کابل مخابراتی

تهران

02188704374